Smärta från muskler och bindväv är mycket vanligt, och drabbar ofta fullt friska människor. Besvären som orsakas kan vara små eller stora, akuta eller långvariga. Muskelsmärtor i rygg, nacke och skuldror är en stor orsak till sjukskrivningar. Spänningshuvudvärk är också mycket vanligt. Symtom som yrsel, tinnitus, ischias, domningar och utstrålande smärta kan också orsakas av muskelspänningar och triggerpunkter. Spända, stela muskler och bindväv kan orsaka inklämning av nerver och/eller blodkärl och ge olika symtom på grund av detta.

Triggerpunkter eller ”muskelknuta” kallas denna form av smärta i muskler och bindväv som inte är kopplad till en akut inflammation eller muskelbristning eller liknande. Triggerpunkter räknas inte som en sjukdom eller skada men kan ändå orsaka stora problem och smärta. Triggerpunkten är ofta belägen i en sträng av spända muskelfibrer, och uppstår när ett antal muskelfibrer går i lokal kramp, vilket ger försämrad cirkulation, brist på syre och energi och ökad mängd slaggprodukter.

Vanliga orsaker till att triggerpunkter uppstår kan vara:

 • överansträngning
 • ensidigt och stillasittande arbete
 • stress och emotionella påfrestningar
 • dålig hållning
 • kyla och drag
 • obalans mellan muskelgrupper
 • inaktivitet
 • näringsmässiga obalanser
 • traumatiska händelser som t ex fall.

Triggerpunkter och muskelspänningar kan också uppkomma till följd av skador och sjukdomar som till exempel:

 • diskbråck
 • artros och ledsjukdomar
 • febersjukdomar
 • muskelbristningar, sträckningar och stukningar
 • whiplashskada
 • operationer

Ofta ingår triggerpunkter som en del av smärtan vid migrän och kvarstående smärta efter whiplash och andra traumatiska händelser. Även vid tinnitus och yrsel kan det ibland hjälpa att behandla muskelspänningar i nacke, hals, axlar och käke.

En latent triggerpunkt ger upphov till lokal eller utstrålande smärta vid tryck på den, men en mer aktiv triggerpunkt smärtar hela tiden. Många triggerpunkter refererar också smärta till ett annat område. Till exempel kan triggerpunkter i axlar och nacke orsaka huvudvärk, och triggerpunkter i höftmuskler kan ge smärta och symtom ner i benet.

Eftersom musklerna i kroppen arbetar tillsammans och inte enskilt är det vanligt att spänningar och triggerpunkter uppstår i flera muskler samtidigt.

Fascia (bindväv) är en sammanhållande struktur som finns i hela kroppen. Inuti och mellan muskler, organ och skelett. Den är mycket viktigt för kroppens rörlighet, hållning och funktion. På grund av olika påfrestningar, skador eller inaktivitet kan fascian bli stel och stram i vissa områden. Till exempel kan fascia mellan muskler bli så stram att muskler hindras i sin funktion. I massageterapin är det lika viktigt att behandla fascian som muskler. Stram och stel fascia behöver mjukas upp och bli elastisk och rörlig igen.

Inom skolmedicinen används begreppet myofasciellt smärtsyndrom som ett övergripande begrepp där triggerpunkter ingår. Begreppet triggerpunkter lanserades 1942 av den amerikanska läkaren Janet Travell som också var John F Kennedys personliga läkare, och läkaren David Simmons. De gjorde tillsammans omfattande forskning och konstaterade att triggerpunkter är en mycket vanlig orsak till smärta.

Manuella behandlingsmetoder som jag använder är framförallt djupgående massage, klassisk massage, pressur, töjningar enligt PNF/KAT metoden, hållningsanalys, ortopediska tester, muskeltester och den smärtfria metoden Positional release therapy som påverkar nervsignalerna till och från muskeln och får den att slappna av.

Behandlingen syftar till att öka cirkulationen i triggerpunkten/muskelspänningen/bindväven, lugna ner nervsystemet, mjuka upp och förlänga korta muskler och stram bindväv och skapa balans mellan muskelgrupper. Målet är smärtlindring, bättre funktion och avslappning.

Om du lider av skada, sjukdom, eller genomgår behandling som gör det tveksamt om detta är en bra behandling för dig, konsultera din läkare.

Boka tid

Varbergs Massage och Behandling