Hos Varbergs Massage och Behandling är innehavaren Nils Tennberg ansvarig för hanteringen av personuppgifter. Nils Tennberg åtar sig att respektera och skydda kundens integritet och personuppgifter.

Personuppgifter lagras i journalen, bokningssystemet och i bokföringen.

För denna hemsidan gäller integritetpolicyn för WordPress Länk till integritetspolicy WordPress

Journalen

I journalen förs uppgifter om namn, telefon, e-post och adress. Detta används för att identifiera dig och för kommunikation. Vidare förs uppgifter du själv berättar som kan vara relevanta för att kunna ge trygga massagebehandlingar av högsta kvalitet. Det kan gälla din hälsa, ålder, yrke, träning, vad du söker hjälp för och dina önskemål med massagebehandlingen. Uppgifter förs även om utförda undersökningar och massagebehandlingar. I detta stödjer jag mig på Dataskydsförordningens Artikel 9, 2H. Journalen finns i endast ett exemplar på papper och delas inte med någon utan ditt uttryckliga tillstånd. Undantaget är om lagen kräver det. Du har rätt att själv ta del av din journal. Journalen sparas enligt branschnormer i minst 10 år efter senaste anteckning.

Bokningssystemet

När du bokar tid lämnar du uppgifter om namn, telefon och e-post. Detta lagras digitalt hos Bokadirekt AB. Varbergs Massage och Behandling har personuppgiftsbiträdesavtal med Bokadirekt AB som tillhandahåller kundregister och onlinebokningstjänst via sin hemsida. Dessa uppgifter används för att administrera och kommunicera bokade tider och även för information och erbjudanden. Dessa uppgifter sparas i cirka 3 år efter senaste aktivitet. Du har rätt att få tillgång till dessa uppgifter, att få felaktigheter rättade och även att få dem raderade. Länk till integritetspolicy Bokadirekt

Bokföringen

I bokföringen sparas kvittenser och fakturor med kundens namn och adress enligt bokföringslagen i minst 7 år.

Eventuell personuppgiftsincident/dataintrång anmäls till Datainspektionen.

Nils Tennberg

Medicinsk massageterapeut

Telefon: 0703 – 88 44 13

E-post: nilstennberg@live.se

Med reservation för ändringar. Uppdaterad 2022-11-07.