Vanliga orsaker kan vara:

 • överansträngning
 • ensidigt och stillasittande arbete
 • stress och emotionella påfrestningar
 • dålig hållning
 • kyla och drag
 • obalans mellan muskelgrupper
 • inaktivitet
 • näringsmässiga obalanser
 • traumatiska händelser som t ex fall.

Triggerpunkter är en form av smärta i muskler eller bindväv som inte är kopplad till någon akut inflammation eller muskelbristning eller liknande. Kallas ofta för ”muskelknuta”. Triggerpunkter och muskelspänningar kan också uppkomma sekundärt till andra skador och sjukdomar som till exempel:

 • diskbråck
 • artros och ledsjukdomar
 • febersjukdomar
 • muskelbristningar, sträckningar och stukningar
 • whiplashskada

Även andra symtom som yrsel, tinnitus, ischias, domningar och inklämningssymtom, stelhet, muskelsvaghet, utstrålande smärta m m, kan förekomma.

Besvären som orsakas kan vara små eller stora, akuta eller kroniska. Muskelsmärtor i ryggen eller nacke och skuldror är mycket vanligt och en stor orsak till sjukskrivning. Över två miljoner svenskar sägs lida av spänningshuvudvärk varje vecka.

Ofta ingår triggerpunkter som en del av smärtan vid migrän och kvarstående smärta efter whiplash och andra traumatiska händelser. Även vid tinnitus och yrsel kan det hjälpa att behandla muskelspänningar i nacke, hals, axlar och käke.

Inom skolmedicinen används begreppet myofasciellt smärtsyndrom som ett övergripande begrepp där triggerpunkter ingår. Ur ett vetenskapligt perspektiv är triggerpunkter omtvistat och behandlas i Sverige framförallt inom komplementärmedicin, men mer och mer inom skolmedicinen.

Begreppet triggerpunkter lanserades 1942 av den amerikanska läkaren Dr. Janet Travell som också var John F Kennedys personliga läkare, och Dr. David Simmons. Triggerpunkter är mycket vanligt och Dr. Janet Travell kallade triggerpunkter för ” en plåga för mänskligheten”.

Triggerpunkten är ofta belägen i en sträng av spända muskelfibrer (en så kallad myos) och uppstår när ett antal muskelfibrer p g a överbelastning går i lokal kramp, vilket ger försämrad cirkulation, brist på syre och energi och ökad mängd slaggprodukter. En latent triggerpunkt ger upphov till lokal eller utstrålande smärta vid tryck på den. En aktiv triggerpunkt smärtar hela tiden. Många triggerpunkter refererar också smärta till ett annat område. Till exempel är det vanligt att triggerpunkter i axel och nackmuskler ger huvudvärk.

 

Eftersom musklerna i kroppen arbetar tillsammans och inte enskilt är det vanligt att myoser och triggerpunkter uppstår i flera muskler samtidigt.

Fibromyalgi är en sjukdom som innebär långvarig smärta eller värk i muskler och bindväv på flera ställen i kroppen, en ökad smärtkänslighet och ofta flera andra symtom. Bland annat används triggerpunkter för att diagnostisera sjukdomen. Orsaken är inte helt klarlagd.

Manuella behandlingsmetoder som jag använder är kroppsläsning, ortopediska tester, muskeltester, djupgående massage, pressur, töjning enligt PNF/KAT metoden och den smärtfria metoden Positional release therapy som påverkar nervsignalerna till och från muskeln och får den att slappna av.

Behandlingen syftar till att öka cirkulationen i triggerpunkten/muskelspänningen, slappna av nervsystemet, mjuka upp och förlänga korta muskler och bindväv, skapa balans mellan muskelgrupper och stimulera kroppens egna smärtstillande ämnen, som oxytocin och endorfin.

Om du lider av skada, sjukdom, eller genomgår behandling som gör det tveksamt om detta är en bra behandling för dig, konsultera din läkare.